När jag målar vill jag göra en resa i måleriet genom att följa färgens inneboende karaktär, styrka och väsen. Jag vill följa min nyfikenhet och registrera färgens förmåga att påverka sin närhet när jag lägger till en ny färg intill den första. Jag utgår från själva färgen och målar mig fram till något från ingenting. Bilden får växa fram. Färgen och dess rumsskapande förmåga ger möjlighet för gestaltningen att verka både i bildrummet och på ytan. Avsikten är att skapa en bild som genom sin närvaro i ytan associerar rum och volym genom färgernas nyanser, valörer, mättnad, tyngd och lätthet. Det är färgerna som skapar form och djup genom värme och kyla, genom närhet och avstånd. Jag följer färgen och lämnar tolkningen till betraktaren.